HYDRAT HÓA

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng 45-70% cơ thể khổng lồ của chúng ta được tạo thành từ nước, đó là lý do tại sao nước rất cần thiết cho sự sống.

Do đó, điều quan trọng là thay thế nước bị mất qua các hoạt động hàng ngày và tại sao các bác sĩ khuyên chúng ta nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để ngăn ngừa mất nước.

Trà, trung bình chiếm 40% lượng nước hàng ngày của người Anh, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu hàng ngày.

Để tìm hiểu thêm về trà và bù nước, hãy xem thêm thông tin trà và sức khỏe của chúng tôi .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.